Werkplekonderzoek en trainingen2018-02-27T19:52:55+00:00

Werkplekonderzoek

EN TRAININGEN OP MAAT

Als werkgever wil je zeker weten dat je werknemers hun werk optimaal en ergonomisch verantwoord uit kunnen voeren. Hierdoor kan jij je werknemers goed in blijven zetten en  voorkom je dat ze overbelast raken en zelfs uitvallen. Met een werkplekonderzoek van Kracht Werkt onderzoek je of de werkplekken die jij  je werknemers aanbiedt goed ingericht zijn. Met de trainingen van Kracht Werkt, leren je medewerkers wat een gezonde houding is en wat een juiste manier van bewegen is tijdens het werk.

Kracht Werkt biedt werkplekonderzoeken waarbij onderzocht wordt of de werkplek ergonomisch is ingericht. Hierbij wordt onder andere gelet op de werkhoogte en de instellingen van een werkplek. Kracht Werkt schrijft op basis van het werkplekonderzoek een advies voor de werkgever, waarin wordt opgenomen:

  • Hoe de werkplek op een ergonomisch verantwoorde manier geoptimaliseerd kan worden
  • Hoe het bewegingsgedrag verbeterd kan worden
  • Hoe de werksituatie verbeterd kan worden
  • Hoe de overige arbeidsomstandigheden geoptimaliseerd kunnen worden

Kracht Werkt biedt trainingen waarin werknemers kunnen leren wat een gezonde werkhouding is. Hierdoor kan voorkomen worden dat werknemers overbelast raken en fysieke klachten oplopen. Daarnaast leren werknemers wat een juiste manier van bewegen is. Denk hierbij aan een goede zithouding achter een computer, het op de juiste manier tillen en bukken en het goed inzetten en hanteren van hulpmiddelen en gereedschappen. Ook kan Kracht Werkt RSI-trainingen aanbieden waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van RSI bij werknemers.

Steeds vaker merken wij dat werknemers overbelast raken en zelfs uitvallen door een verkeerde werkhouding, een verkeerde werkplek of andere arbeidsomstandigheden. Door het op tijd uit laten voeren van een werkplekonderzoek of het volgen van trainingen kan dit worden voorkomen. Hierdoor worden klachten op tijd ontdekt, kan hier op ingespeeld worden en kan verzuim worden voorkomen. Daarnaast wordt een gezondere werkomgeving gecreëerd en worden werknemers productiever.

ZO ZIET EEN WERKPLEK ONDERZOEK VAN KRACHT-WERKT ER UIT:

  • Intake en kennismaking met de werkgever en het bespreken van de mogelijkheden

  • Kennismaking met de werknemer(s) en inventarisatie van eventuele klachten

  • Onderzoek van werkhoogte en instellingen van de werkplek

  • Onderzoek van bewegingsgedrag en werkhouding

  • Directe feedback voor verbeteringen

  • Ergonomisch advies en overzichtelijk rapport