Maak kennis met Kracht Werkt

Wij stellen je graag voor aan ons team

Kracht Werkt kan ingezet worden voor werkgevers en werknemers die op zoek zijn naar advies of begeleiding op het gebied van: re-integratie, preventie, verzuim, gezond werken of juridische vraagstukken. Doordat wij zowel onze ergotherapeutische achtergrond als onze juridische achtergrond kunnen inzetten voor de werkgever en de werknemer, kunnen wij zeer uitgebreide begeleiding en adviezen op maat aanbieden. In dit artikel stellen wij je voor aan ons team, en vertellen wij je graag waarvoor je bij Kracht Werkt terecht kunt. Ook benoemen wij hierin onze samenwerkingen met onder andere arbodiensten en bedrijfsartsen, lichten wij de voordelen voor werkgever en werknemers toe en benoemen wij graag onze trainingen, werkplekonderzoeken en de re-integratiebegeleiding waarvoor werkgevers en werknemers bij ons terecht kunnen.

Waarom is Kracht Werkt opgericht voor werkgevers en werknemers?

Rosanne Veld, oprichter Kracht Werkt: “Ik ben samen met Maarten Elferink, jurist arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht gestart met Kracht Werkt omdat ik vanuit mijn andere bedrijf Kracht Ergotherapie, waarbij ik als ergotherapeut, handtherapeut en re-integratiespecialist werkzaam was, al re-integratietrajecten uitvoerde. Ik merkte dat hier veel werkvragen uit voortkwamen en dat de behoefte naar goede begeleiding, adviezen en ondersteuning groot was. Daarbij ondervond ik dat werkgevers en werknemers tegen veel juridische vragen aanliepen. Voor deze vraagstukken schakelde ik Maarten regelmatig in, waardoor Kracht Werkt al snel werd uitgebreid met een juridische tak. Door onze zorg- en juridische achtergrond te combineren en samen te voegen, kunnen wij onze cliënten een uniek concept aanbieden, waarbij wij een zeer uitgebreid en op maat gemaakt advies met goede begeleiding kunnen bieden. Daarnaast kunnen wij ervoor zorgen dat de werkgever kosten bespaart door op tijd de juiste middelen in te zetten. Een zieke werknemer kost immers gemiddeld €200,- per dag. De werknemer heeft er zelf belang bij doordat hij /zij minder lang verzuimt en effectiever terug kan keren in het werk met de juiste begeleiding.

Kracht Werkt begeleidt en adviseert werkgevers en werknemers

Vanuit Kracht Werkt willen wij werkgevers en werknemers begeleiden en adviseren op het gebied van: preventie, (dreigend) verzuim, re-integratie, gezond werken en (dreigende) arbeidsconflicten.
Daarnaast geven we trainingen en workshops op het gebied van gezond werken. Waarbij we kijken naar de juiste balans tussen belasting en belastbaarheid, hoe timemanagement wordt toegepast bij werknemers en hoe werknemers pauzes houden. Ook kunnen wij trainingen aanbieden waarbij wij werknemers opleiden tot preventiemedewerkers en ergo-coaches. Tevens kunnen we risico-inventarisaties uitvoeren binnen de onderneming, met als doel het voorkomen van verzuim op de werkvloer.

Samenwerkingen met andere partijen

Wij werken samen met arbodiensten en bedrijfsartsen waarbij we zieke werknemers kunnen begeleiden en daarnaast kunnen wij onderzoeken wat zij nodig hebben om weer zo goed mogelijk aan het werk te kunnen. Door onze ergotherapeutische kennis kunnen wij de zieke werknemer en de werkgever beiden een goed onderbouwd advies meegeven. Een werkgever heeft deze kennis niet altijd en de werknemer kan zelf vaak niet goed inschatten wat haalbaar is. Hierbij onderzoeken wij hoe de werknemer zo optimaal mogelijk kan terugkeren in zijn werk. Hierin is een bedrijfsarts altijd leidend om in uren op te bouwen, maar om het nog effectiever te maken is het belangrijk om ook begeleiding vanuit de ergotherapeutische achtergrond te bieden. We kijken namelijk ook naar andere aspecten die van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld: hoe kan de werknemer het werk het beste indelen? Wat doet de werknemer naast het werk? En hoe gaat de werknemer om met collega’s? In welke omgeving wordt het werk uitgevoerd? Wanneer en hoe worden pauzes gehouden? Wanneer worden fysieke werkzaamheden uitgevoerd, welke fysieke werkzaamheden zijn dit en kunnen deze werkzaamheden aangepast worden en of anders uitgevoerd worden?
Het kan ook voorkomen dat iemand vanuit een revalidatie weer aan het werk moet. De bedrijfsarts geeft vaak in overleg met de revalidatiearts advies aan de werkgever. Om niet terug te vallen, is het heel belangrijk dat de werknemer heel goed begeleid wordt. En om de werknemer zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het belangrijk om de wet- en regelgeving goed te kennen en toe te passen. Doordat wij een arbeidsjurist in huis hebben kunnen wij een goed advies uitgeven. Daarnaast werken wij veel samen met letselschadeadvocaten, arbeidsrechtadvocaten, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. Bij arbodiensten ontbreekt de diepgaande juridische kennis vaak. Daarnaast vinden wij het belangrijk om samen te werken met arbeidsdeskundigen, wij merken dat een goede begeleiding voor de werkgever en werknemer vaak ontbreekt. Door samen te werken met andere partijen kunnen wij de werkgever en de werknemer zo optimaal mogelijk helpen. Wij hebben de ervaring dat mensen hierdoor ook beter en sneller kunnen opbouwen in uren. Juist door een stap terug te doen, keren werknemers vaak sneller en beter terug in het werkveld. Wij betrekken hier ook andere collega’s van de werknemer bij en geven ze voorlichting over de nieuwe situatie, omdat wij vaak merken dat er veel onbegrip ontstaat op de werkvloer. De werknemer weet vaak ook niet hoe hij het uit moet leggen. Wij leggen uit (voor zover dit nodig is) wat de klachten precies inhouden, waarom de werknemer op een bepaalde manier reageert en wat kan hij wel of juist niet meer kan. Door de collega’s hierin te betrekken creëer je meer begrip voor de situatie en uiteindelijk ook een fijnere werksfeer.

Voordelen voor werknemers en werkgevers

Een ander groot voordeel voor werknemers is dat zij bij ons maar één keer het verhaal hoeven uit te leggen, wij begrijpen de taal van andere specialisten en professionals waardoor wij effectiever aan de slag kunnen voor de werknemer. Hierdoor kunnen wij die vertaalslag ook in het werkveld toepassen. Ook voor de werkgever kunnen wij ervoor zorgen dat dit op de juiste manier toegepast wordt, waardoor een loonsanctie van het UWV wellicht voorkomen kan worden. Wij kunnen de belangen van beide partijen behartigen en kunnen beide partijen van het begin, tot het einde van het traject adviseren en ondersteunen.”

Juridische bijstand van Kracht Werkt

Maarten Elferink, oprichter Kracht Werkt: “Binnen Kracht Werkt ga ik mij voornamelijk inzetten voor de juridische bijstand. Ik houd mij onder andere bezig met juridische vraagstukken binnen re-integratietrajecten en bied hierbij juridisch advies en ondersteuning aan voor de werkgever en de werknemer. Hierbij wijs ik de werkgever en de werknemer beiden op hun rechten en plichten. Denk hierbij aan de verplichtingen die voortkomen uit de Wet Poortwachter, of verplichtingen die ontstaan vanuit een CAO of een arbeidsovereenkomst. Ik merk dat er vaak vragen zijn over hoeveel er doorbetaald moet worden tijdens een ziektetraject, welke regels er zijn bij re-integratietrajecten en aan welke verplichtingen werkgevers en werknemers moeten voldoen. Hier kan ik ze over adviseren. Daarnaast kan ik begeleiding bieden bij een WIA-traject.

Hulp bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten

Naast het bieden van juridische bijstand, kan ik werkgevers helpen bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten. In een vaststellingsovereenkomst wordt onder andere opgenomen hoe een arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden. Door dit goed vast te leggen, voorkom je dat je naar de rechter of het UWV moet om toestemming te vragen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.
Ik ben samen met Rosanne gestart met Kracht Werkt omdat ik het een uitdaging vind om mensen op juridisch vlak te helpen en ze zo goed mogelijk bij te staan, zodat ze uiteindelijk krijgen waar ze recht op hebben. Heel veel werknemers en werkgevers weten niet welke regels er zijn bij re-integratietrajecten, waardoor er bij deze trajecten vaak veel mis gaat. Dit kan leiden tot veel onnodige kosten zoals een loonsanctie van het UWV. Vanuit Kracht Werkt kan ik beide partijen hierop wijzen en ze hierin ondersteunen. Vanuit mijn sociaal juridische achtergrond heb ik veel kennis over re-integratietrajecten en de wet- en regelgeving die daarbij van toepassing is. Hierdoor kan ik voor zowel werkgever als werknemer veel betekenen.

Juridisch advies bij (dreigend) conflict werkgever en werknemer

Ook kan ik advies geven en begeleiding bieden wanneer er een conflict is, of dreigt te ontstaan. Het komt bijvoorbeeld wel eens voor dat een werknemer in een ziektetraject wordt gekort op loon. Een werkgever mag tijdens een ziektetraject maximaal 30% op loon korten, afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden die gelden bij de werkgever. Maar het zou heel goed kunnen dat hier uitzonderingen op zijn. Het komt nog vaak voor dat een werknemer wordt gekort op het loon, terwijl dat eigenlijk helemaal niet mag. Ik kan dan op zoek gaan naar oplossingen en meedenken in deze situatie, met als doel om een conflict te voorkomen. Hoe deze oplossingen bereikt worden maak niet zozeer uit, maar door de juiste kennis toe te passen en goed naar de wensen van beide partijen te luisteren kan een conflict vaak voorkomen worden. Maar mocht er al een conflict zijn ontstaan, dan kan ik hierin namens de partij die mij inschakelt ook ondersteuning bieden tijdens het procederen.
Elke bedrijfstak heeft zijn eigen arbeidsvoorwaarden en regels. Het is daarom belangrijk om je hier goed in te verdiepen en voor je eigen bedrijfstak te onderzoeken welke regels er gelden voor de werknemer en welke regels gelden er voor de werkgever. Ook hierin kan ik een ondersteunende rol bieden en adviseren.”

Werkplekonderzoeken en trainingen van Kracht Werkt

Carlien Leliefeld, Ergotherapeut en wekplekadviseur: “Binnen Kracht Werkt richt ik mij voornamelijk op de werkplekonderzoeken en trainingen. De werkplekonderzoeken kunnen plaatsvinden in verschillende werksettingen. Dit kunnen bijvoorbeeld kantoorsettingen zijn maar ook kan ik werkplekonderzoeken uitvoeren in de productie of de bouw. Daarnaast zal ik ook trainingen geven op het gebied van ergonomisch werken en preventie. Deze trainingen zijn voornamelijk gericht op het voorkomen van uitvalklachten. Door mijn ervaring binnen de ergotherapie kan ik een goed onderbouwd advies geven over het creëren van een gezonde werkplek. Wat ik hierin meeneem is onder andere: hoe sta je goed? Hoe zit je goed? Hoe til je goed en hoe buk je goed? Wat zijn basishoudingen, wat is belasting en waarom is de balans tussen fysieke en mentale belasting zo belangrijk? Wat is overbelasting en wat is onderbelasting? Maar ook de thuissituatie komt hierbij aan bod, want ook werk en privé moeten goed in balans zijn.
We leven in een tijd waarin mensen een steeds hogere werkdruk ervaren, burn-outs veel voorkomen en mensen sneller uitvallen. Met Kracht Werkt willen wij dit voorkomen door goede adviezen te geven, trainingen op maat aan te bieden en werkgevers en werknemers wijzen op de mogelijkheden, de rechten en de plichten die zij hebben. Ook wijs ik werkgevers en werknemers op het belang van een goede balans tussen belasting en belastbaarheid om uitval te voorkomen en kan ik educatie en voorlichting geven over de juiste werkhouding.

Re-integratiebegeleiding

Wanneer een werknemer door langdurige ziekte of een ongeval uitgevallen is op het werk, kunnen wij de weknemer begeleiden bij de terugkeer naar werk. Wij onderzoeken hierbij de mogelijkheden om de werknemer weer zo optimaal mogelijk in de huidige functie terug te laten keren. Mocht dit niet mogelijk zijn, gaan we op zoek naar alternatieven binnen de organisatie. Mocht dit ook niet haalbaar zijn, dan kijken we of er mogelijk een functie beschikbaar is bij een andere werkgever.

Wat ik vooral leuk vind aan dit werk, is dat ik veel met mensen werk en dat ik echt iets voor ze kan betekenen. Mijn doel is om eventuele klachten die zijn ontstaan te verhelpen, maar het zou nog mooier zijn wanneer wij dit voor werknemers in de toekomst kunnen voorkomen. Daarom is preventie en voorlichting heel belangrijk. Ik wil ik het ergonomisch werken echt goed op de kaart zetten, zodat we minder mensen op de werkvloer zien met klachten, of die zelfs uitvallen. Vaak is het nog zo dat mensen aan de bel trekken wanneer de klachten al zijn ontstaan. Eigenlijk is dit veel te laat. Door dit te voorkomen, kan de werkgever uiteindelijk veel geld besparen en kunnen werknemers langer en gezonder blijven werken.”

Ondersteunende werkzaamheden binnen Kracht Werkt

Marloes de Jong, administratief secretaresse: “Ik zal binnen Kracht Werkt voornamelijk de administratie, facturatie, offertes en overige werkzaamheden uitvoeren. Ik bied voornamelijk een ondersteunende rol. Ik werk ook voor Kracht Ergotherapie en heb een zorgachtergrond. Ik ben hiervoor jaren medisch secretaresse geweest en kan deze ervaring goed toepassen binnen Kracht Werkt. De zakelijke dienstverlening is uiteraard heel anders, maar dat vind ik juist leuk. Ik heb veel telefonisch contact met mensen en dat vind ik prettig. Ik probeer ook bij zoveel mogelijk vraagstukken mee te denken en mocht ik het antwoord niet hebben, dan schakel ik onze specialisten in. Ik kan hier dan ook heel veel van leren en geen dag is hetzelfde. Doordat ik mijn collega’s zoveel mogelijk ondersteun, kunnen zij hun werk goed doen en houden ze tijd over om zich volledig te richten op de cliënten. Het is een heel afwisselende baan en dat vind ik heel erg leuk. Ook vind ik het leuk dat ons team jong en dynamisch is.”

Werkgevers en werknemers in contact brengen met Kracht Werkt

Monique Heskamp, marketing- en communicatiespecialist binnen Kracht Werkt:
“Ik houd mij voornamelijk bezig met de online en offline marketingcampagnes binnen Kracht Werkt. Mijn doel is dan ook om Kracht Werkt goed op de kaart te zetten, zodat werknemers en werkgevers Kracht Werkt steeds beter zullen vinden en in gaan zetten. Dit doe ik door de soms moeilijke vaktaal om te zetten naar begrijpelijke taal, vragen te stellen waar werkgevers en werknemers tegen aan kunnen lopen en deze te beantwoorden op een luchtige manier. Wat ik leuk vind aan mijn werk, is dat ik door mij goed te verdiepen in de materie, steeds meer leer over verschillende onderwerpen. Daarnaast kom ik door middel van interviews in gesprek met interessante gesprekspartners en mag ik al deze informatie die hieruit voortkomt op een creatieve manier omzetten naar goede content die online ook nog eens goed vindbaar is.”

Rosanne

Monique

Marloes

Carlien

Maarten

2019-06-12T16:50:32+00:00februari 16th, 2019|